AKCIJE

Konzervativa i Endodoncija

Liječenje karijesa i liječenje kanala korijena zuba.

Liječenje kanala korijena (endodoncija) je terapijska procedura koja ima za cilj da sačuva zub od vađenja, a podrazumeva uklanjanje obolele ili inficirane pulpe (zubnog nerva). Za uspješnu terapiju važno je da kanal bude obradjen i napunjen do samog vrha.

Zakažite Galerija