Galerija Protetika

Kombinovani rad , most i proteza sa atecmenima

Porcelanski most- prije i poslije

Flexibilna proteza- prije i poslije

Maryland most ,cirkonia